Bahamas’ trip


Hai Mẹ con trong cùng điệu. lần đầu con mặc xường xám.

Hai cha con

Hai cha con

Không chơi được thì đạp đổ.

Ai đứng bên bóng dừa.

Biển lặng gió, chỉ có con và cha.

Chơi đàn piano là vậy.

Lady in red

Ngước mắt nhìn đời

Cha giữ con để Mẹ đi bơi.

Bia đỏ.

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

My adorable daughter


 

Posted in Uncategorized | 6 Comments

New haircut


New haircut….

Posted in Uncategorized | Leave a comment